Teksten, video’s, illustraties, afbeeldingen, scripts, lay-out, artikelen, en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de makers van OefenThuis.

OefenThuis besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie op de website. Toch kan het voorkomen dat er op de website onjuistheden of onvolkomenheden voorkomen.

Het gebruiken van gegevens en informatie op de website van OefenThuis geschiedt geheel voor risico van de bezoeker.

OefenThuis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolkomenheden, of schade als gevolg van of in verband met het gebruiken, het afgaan op of verspreiden van de gegevens en informatie.